18/11/2018

Sinds half november doet ook de Deldense Lionsclub mee aan de actie om Vreemd en Oud Geld in te zamelen. Hiertoe is een zuil geplaatst bij supermarkt Dirk van den Broek aan de Kortestraat in Delden.

In deze zuil kunt u buitenlands geld, maar ook guldens en zelfs euro’s storten. De Lionsclub sorteert alles en zorgt voor omzetting in euro’s. Deze worden overgemaakt naar de ANBI-stichting Fight for Sight van Lions Nederland. Wilde Ganzen verhoogt de opbrengst met 50%. Hiervan worden oogoperaties in Derde Wereldlanden betaald.

Heeft U ook vreemd en oud geld in huis rondslingeren? Wij roepen U op dit ook in de zuil bij Dirk Delden te storten. Veel dank alvast!

Meer informatie is te vinden op de website www.vreemdenoudgeld.nl