Natuur laat cultuur bloeien

Aan de Wolfkaterweg tussen Beckum en Bentelo zijn op een terrein van Landgoed Twickel in maart 2015 zo'n 100.000 bomen geplant. Daarvan is een groot aantal geadopteerd. De Lionsclub Delden en Rotary Enschede hebben daar een project van gemaakt en de actie heeft  € 50.000,- opgeleverd, deze is beschikbaar gesteld voor cultuureducatie in het Rijksmuseum Twente.